Cenník

Ceny sú uvedené spolu s 20% DPH. V cene kurzu nie sú započítané učebné pomôcky.

Klient platí mesačne – do 5. dňa v mesiaci, v ktorom sa má výučba realizovať.

Skupinové kurzy pre dospelých

45 min 

60 min 

Miniskupina ( 2-3 osoby )

7,- € 

8,- €

Väčšia skupina ( 4-7 osôb )

5,- €

6,-  €

Individuálne kurzy pre dospelých

  

S interným dokladom o absolvovaní

14,- € / 45 min

16,- € / 60 min

Konverzačné hodiny s native speakerom

14,- € / 45 min

16,- € / 60 min

Konzultačné hodiny

14,- € / 45 min

16,- € / 60 min

Skype výučba

14,- € / 45 min

16,- € / 60 min

Individuálna výučba pre deti 

45 min / 12,- €

60 min / 14,30 €

Skupinová výučba pre deti (2. – 9. ročník)

2 – 3 deti               7,- € / 45min            8,- € / 60min

4 – 5 detí               5,- € / 45min            6,- € / 60min

„Pri skupinovej výučbe zvládneme Váš cieľ spoločne…“