Deti a mládež

childlearn

Prečo svojim deťom zabezpečiť jazykovú výučbu :

  •  má pozitívny vplyv na intelektuálne schopnosti detí

  • pomáha porozumeniu rodnému jazyku

  • kladie základy pre pochopenie a porozumenie iných kultúr

  • zvyšuje študijné a pracovné príležitosti v mnohých oblastiach