Dospelí

  • adultlearnkonzultačné hodiny

  • konverzačné hodiny s native speakerom

  • skype výučba so slovenským lektorom alebo s native speakerom