Individuálna výučba

Výhody :

  • zameranie výučby vychádza z potrieb, požiadaviek a jazykových schopností klienta

  • intenzita, deň a čas výučby sú prispôsobené časovým možnostiam klienta

  • rýchly pokrok v učení prostredníctvom intenzívneho tréningu

  • základné témy si vyberiete podľa svojich požiadaviek

  • pre všetky jazyky aj jazykové úrovne

Prihláška na jazykový kurz : OBJEDNÁVKA-NOVÁ

Obchodné podmienky : Obchodné-podmienky-Lingva-2.9.2021