Preklady, korektúry, tlmočenie

Realizujeme preklady z/do väčšiny európskych jazykov.

Ponúkané služby:

  • Všetky druhy prekladov (vrátane právnych, finančných a zmluvných), bežné, úradné

Bežný preklad

od 15,- € / NS

Úradný preklad

Od 26,- € / NS

  • Konzekutívne tlmočenie (riadi sa platnými všeobecnými podmienkami pre prekladateľské a tlmočnícke služby)

Konzekutívne tlmočenie

od 20 € / 60 min

Informatívne tlmočenie

Od 15 € / 60 min

  • Korektúry textov (bežných, odborných)

Tieto sadzby sa vzťahujú na bežné európske jazyky.

Príplatky :

  • za expresné objednávky doručené do 24 hod 20%
  • za prácu cez víkend 50%
  • za prácu cez sviatok 100%
  • za každú započatú hodinu nad rámec dňa 25%