Referencie

Stredoeurópska vysoká škola Skalica

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA

ZIPP Skalica s.r.o

Súkromná základná škola Skalica

PeeL Data spol s.r.o

PROFI Elektro s.r.o

MÚ Skalica

MÚ Gbely

PROTHERM Production, s.r.o

Vaillant Trading Slovakia s.r.o

SLS Company, s.r.o

Swedspan Slovakia s.r.o

SIKOTRANS, s.r.o

Roche Slovensko, s. r. o.

CHEMIKO

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BIOMED SK, s. r. o.

Kovoreal – Holíč, s.r.o.

OMS, s.r.o.

Horwich Sewing (Slovakia) s.r.o.

First Montana Technology, s.r.o.

Euro Medius, s.r.o.tahoma

HURBAN trade s.r.o.