Referencie

Stredoeurópska vysoká škola Skalica

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA

Súkromná základná škola Skalica

PeeL Data spol s.r.o

MÚ Skalica

MÚ Gbely

PROTHERM Production, s.r.o

Kovoreal – Holíč, s.r.o.

OMS, s.r.o.