Špecializiovaná výučba

Jazykové centrum LINGVA SKALICA, s.r.o je pripravené vyhovieť i tým najšpecifickejším požiadavkám klienta.

Ponúkame doučovanie

  • z matematiky

  • z informatiky

  • z chémie

Taktiež ponúkame prípravu na štátne jazykové skúšky a pohovory na VŠ + prípravu na pracovný pohovor.