Výučba

Vďaka poctivej a tvorivej práci nášho profesionálneho lektorského tímu sme si našli obľubu medzi obyvateľmi blízkeho ale i širšieho okolia.

Príjemné, pohodlné vyučovacie priestory jazykového centra vám budú k dispozícii v priateľskej a neformálnej atmosfére, kde Vás náš tím jazykových lektorov bude s nadšením a odhodlaním vyučovať vami zvolený jazyk.

Výučba je ukončená interným dokladom o absolvovaní jazykovej výučby.